OKOK

Effektiv bekæmpelse af duemider

Duemider kan være et alvorligt problem, da de hurtigt kan sprede sig til hele ejendommen via vægge eller rør. Duemiderne lever hovedsageligt af blod fra duer, men hvis der ingen duer er i nærheden, springer de på mennesker. Biddet fra en duemide er ofte smertefuldt og det kan resultere i en hudirritation hos mennesker. AJ Skadedyrskontrol er specialister i at bekæmpe duemider i beboelsesejendomme. Kontakt os på telefon 50 30 11 11.

Hvor kommer duemider fra?

Som navnet antyder, kommer miderne ofte fra due- eller spurvereder, der er placeret udvendigt eller på loftet i den pågældende bygning. Miderne lever i revner og sprækker tæt på rederne, og duemiden kan kendes ved den ægformede facon.

Bekæmpelse af duemider

For at bekæmpe duemider er det vigtigt at fjerne rederne, og dernæst behandle området med et professionelt sprøjtemiddel. Vi anbefaler at kontakte os på telefon 50 30 11 11 med det samme, der opdages duemider i en ejendom, så de ikke når at sprede sig mere. Det er vigtigt ikke bare at lukke duerne ude fra et loftrum, og ikke fjerne reden, da det kan resultere i et voldsomt angreb af duemiderne i ejendommen.

Lad os ringe eller skrive til dig
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer eller email Skriv venligst et telefonnummer eller email
Skriv venligst dit postnummer