OKOK

Bekæmpelse af borebiller - professionelt

Det lille skadedyr kan gøre stor skade på din ejendom. Det er derfor vigtigt, at bekæmpelsen sker i tide. Opdager du et angreb på din bygning, skal du kontakte os med det samme. Vi har 30 års garanti på vores services, og er specialister i behandling af borebiller.

Kontakt os på telefon 50 30 11 11 eller på mail service@ajko.dk.

Hvad er borebiller?

Borebillerne angriber træ, særligt bløde træsorter og kaldes derfor også træorm. De lever både inden- og udendørs og kun i et par uger. Har man dem, befinder de sig ofte i vinduskarmene, fordi de kan flyve. De formerer sig hurtigt, hvis de lever i de rette omgivelser. Skal skaderne minimeres, skal behandlingen ske med det samme. De er afhængige af fugtighed og trives derfor i kolde og fugtige områder. Omvendt kan varme og tørre omgivelser udslette dem.

Udsatte områder

Nogle steder er mere udsatte end andre. Har du mistanke om et angreb, skal du derfor være ekstra opmærksom på disse steder:

  • Træværk og inventar i køkkener og kælderrum
  • Udhuse og stalde
  • Tørrelofter
  • Kirker
  • Stuen - ved fodpaneler, træværk og møbler

Effektiv behandling

Det inficerede træ samt det raske træ, overfladebehandles to gange med et specielt insekt- og imprægneringsmiddel. Det er dybt indtrængende og både forebygger og bekæmper. Vores specielle træbeskyttelsesmiddel er godkendt af Miljøministeriet til bekæmpelse af borebiller.

Hør mere om borebille bekæmpelse

Vi står altid parat til at hjælpe dig, hvis du har brug for bekæmpelse af skadedyr i din ejendom. Vi udfører nemlig en effektiv bekæmpelse. AJ Skadedyrskontrol udvikler en professionel behandlingsstrategi for hver enkelt kunde og tager udgangspunkt i den konkrete sag, hvor vi har en skadedyrsspecialist tilknyttet. Det er helt afgørende, at der bliver taget de korrekte skridt, da mangelfuld - eller direkte forkert - behandling kan have negative konsekvenser. Kontakt os på mail service@ajko.dk eller ring til os på 50 30 11 11.

Lad os ringe eller skrive til dig
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer eller email Skriv venligst et telefonnummer eller email

Forebyg, at der kommer nye angreb efter bekæmpelse

Efter at du har fået foretaget en behandling, er det vigtigt, at du forebygger nye angreb. Billerne lever i høj fugtighed, og du kan derfor mindske et nyt angreb ved at holde en lav fugtighed i din bolig. Du kan også forebygge ved hjælp af et træbeskyttelsesmiddel. For at undgå et eventuelt nyt angreb, bør der foretages en behandling mod dyret med træbeskyttelsesmidlet hvert forår. AJ Skadedyrskontrol rådgiver i forebyggelse og giver en dig en god bekæmpelse pris.

Certificeret af miljøstyrelsen

Vores skadedyrsbehandling er godkendt og certificeret af miljøstyrelsen, og vi har stort fokus på altid at udføre et fagligt korrekt og grundigt stykke arbejde. Vores medlemskab af brancheforeningen gør, at vi altid skal leve op til høje standarder og kontrol i forhold til, hvordan vi håndterer de bekæmpelsesmidler, vi bruger. Det gælder blandt andet vores håndtering af behandling mod borebiller.

Gode priser

Du er altid meget velkommen til at kontakte os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, hvis uheldet er ude, og du er blevet udsat for et borebilleangreb. Vi har stor erfaring med at arbejde med skadedyr, og en god borebiller bekæmpelse pris bør i vores optik være tilgængelig for alle. Derfor har vi - i forhold til mange af vores konkurrenter - skruet ned for vores bekæmpelse pris.